Kompleksowo i bezpiecznie


Zachowanie wszelkiego rodzaju zasad związanych z bezpieczną pracą w danym zakładzie, na danym stanowisku pracy jest jednym z kluczowych zagadnień. Każda firma ma nie tylko taką możliwość, ale równocześnie też ma obowiązek przeprowadzać odpowiednie szkolenia swoich pracowników z zakresu BHP, zakresu ochrony przeciwpożarowej. W niektórych przypadkach szkolenia te są prowadzone przez zatrudnionego w strukturach firmy specjalistę z zakresu BHP, ale nie zawsze. Wiele podmiotów korzysta bowiem z zewnętrznych firm wyspecjalizowanych w zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usług świadczonych przez taki wyspecjalizowany podmiot mamy zazwyczaj prowadzenie zarówno wstępnych jak i okresowych szkoleń BHP dla pracowników, szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej czy też szkoleń przeciwpożarowych. To jednakże nie wszystko. Firma BHP Chorzów w zakresie świadczonych przez siebie usług oferuje również i wiele innych działań. Mowa między innymi o prowadzeniu merytorycznego nadzoru BHP oraz PPOŻ, prowadzeniu oceny występowania ryzyka zawodowego w poszczególnych rejonach, obsługę wszelkiego rodzaju dokumentacji, sporządzania potrzebnych instrukcji oraz rejestrów, prowadzenie audytów jak również prowadzenie postępowań powypadkowych w przypadku zaistnienia tego rodzaju zdarzeń. Firmy BHP powinny działać w sposób profesjonalny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa jak również w sposób kompleksowy. Mowa zatem nie tylko o działaniach w zakresie ochrony BHP, ale również o działaniach w zakresie ochrony PPOŻ. Do zadań firmy BHP w tymże zakresie należy między innymi sporządzanie planów ewakuacyjnych, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, tworzenie możliwych scenariuszy rozwoju pożaru jak również i tworzenie oznakowania ewakuacyjnego oraz wyposażenia danego zakładu pracy, danego obiektu w gaśnice oraz innego rodzaju niezbędny sprzęt gaśniczy. Zakres działalności firmy BHP powinien być zatem jak najszerszy, aby móc mówić o firmie konkurencyjnej i faktycznie zapewniającej bezpieczeństwo.