Renowacja dachu


Problem zaciekania budynków spowodowany uszkodzeniami pokrycia dachowego jest spotykany bardzo często. Przyczyną tego faktu może być starzenie się materiału z którego wykonane jest pokrycie, jak również jego nieszczelności i nieprawidłowe wykonanie. Naprawa pokrycia dachowego powinna na dłuższy czas rozwiązać problemy, w przeciwnym razie woda systematycznie dostająca się pomiędzy jego warstwy znacząco przyspieszy proces starzenia budynku. Renowacja dachu jest konieczna, ponieważ materiały budowlane z czasem tracą własności fizyko-mechaniczne, a to prowadzi do sytuacji, w której pokrycie dachowe przestaje spełniać swoją podstawową funkcję. Jakość użytych materiałów ma wpływ na częstość wykonywania napraw. Jak więc przygotować się do naprawy? Pierwszym krokiem powinien być dokładny przegląd całego dachu. Należy zwrócić uwagę na elementy odpowiedzialne za odprowadzanie wody oraz wyprofilowanie spadków dachu. Należy sprawdzić także w jakim stanie jest hydroizolacja dachu płaskiego – stopień zniszczenia i zawilgocenia pokrycia, występowanie pęcherzy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Dokładną ocenę stanu dachu można pozostawić fachowcom, którzy ocenią czy konieczna jest naprawa pokrycia dachowego i jaki będzie zakres ewentualnego remontu.
Sprawdź również jak jest najlepsza membrana na dach.